Toyota Hiace 16 chỗ

Toyota Hiace 16 chỗ
 • Đời xe 2010-2013
 • Màu xe Xanh Ngọc-Bạc
 • Kiểu xe 16 chỗ
 • Giá thuê tháng 24.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/giờ
 • Phụ trội quá km 6.000/km
 • Sử dụng cuối tuần 1.400.000đ


Mercedes Sprinter 16 chỗ

Mercedes Sprinter 16 chỗ
 • Đời xe 2010-2013
 • Màu xe Bạc
 • Kiểu xe 16 chỗ
 • Giá thuê tháng 25.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26
 • Phụ trội ngoài giờ 70.000đ/giờ
 • Phụ trội quá km 7.000/km
 • Sử dụng cuối tuần 1.400.000đ


Ford Transit 16 chỗ

Ford Transit 16 chỗ
 • Đời xe 2010-2013
 • Màu xe Bạc
 • Kiểu xe 16 chỗ
 • Giá thuê tháng 25.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26
 • Phụ trội ngoài giờ 70.000đ/giờ
 • Phụ trội quá km 7.000/km
 • Sử dụng cuối tuần 1.400.000đ
Bạn đang ở trang: Home XE THÁNG Xe 16 chỗ