Toyota Innova 7 chỗ

Toyota Innova 7 chỗ
 • Đời xe 2010-2013
 • Màu xe Bạc - Đen
 • Kiểu xe 7 chỗ
 • Giá thuê tháng 23.000.000 đ
 • Ngày sử dụng 26
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/giờ
 • Phụ trội quá km 6.000/km
 • Sử dụng cuối tuần 1.300.000đ


Toyota Fortuner 7 chỗ

Toyota Fortuner 7 chỗ
 • Đời xe 2010-2013
 • Màu xe Đen - Bạc
 • Kiểu xe 7 chỗ
 • Giá thuê tháng 27.000.000 đ
 • Ngày sử dụng 26
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/giờ
 • Phụ trội quá km 6.000/km
 • Sử dụng cuối tuần 1.500.000đ


Toyota Hiace 16 chỗ

Toyota Hiace 16 chỗ
 • Đời xe 2010-2013
 • Màu xe Xanh Ngọc-Bạc
 • Kiểu xe 16 chỗ
 • Giá thuê tháng 24.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26
 • Phụ trội ngoài giờ 60.000đ/giờ
 • Phụ trội quá km 6.000/km
 • Sử dụng cuối tuần 1.400.000đ


Mercedes Sprinter 16 chỗ

Mercedes Sprinter 16 chỗ
 • Đời xe 2010-2013
 • Màu xe Bạc
 • Kiểu xe 16 chỗ
 • Giá thuê tháng 25.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26
 • Phụ trội ngoài giờ 70.000đ/giờ
 • Phụ trội quá km 7.000/km
 • Sử dụng cuối tuần 1.400.000đ


Ford Transit 16 chỗ

Ford Transit 16 chỗ
 • Đời xe 2010-2013
 • Màu xe Bạc
 • Kiểu xe 16 chỗ
 • Giá thuê tháng 25.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26
 • Phụ trội ngoài giờ 70.000đ/giờ
 • Phụ trội quá km 7.000/km
 • Sử dụng cuối tuần 1.400.000đ


Samco 29 chỗ

Samco 29 chỗ
 • Đời xe 2011-2013
 • Màu xe Trắng-Kem-Đỏ-Xanh
 • Kiểu xe 29 chỗ
 • Giá thuê tháng 37.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 15.000đ/km
 • Sử dụng cuối tuần 2.500.000đ


Hyundai County 29 chỗ

Hyundai County 29 chỗ
 • Đời xe 2011-2013
 • Màu xe Kem
 • Kiểu xe 29 chỗ
 • Giá thuê tháng 36.000.000đ
 • Ngày sử dụng 26
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000đ/1h
 • Phụ trội quá km 10.000đ/km
 • Sử dụng cuối tuần 2.500.000đ
Bạn đang ở trang: Home XE THÁNG