TOYOTA FORTUNER

TOYOTA FORTUNER
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Bạc
 • Giá thuê 1.400.000VND/h
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


CHEVROLET CAPTIVA

CHEVROLET CAPTIVA
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Bạc - Ghi vàng
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


FORD EVEREST

FORD EVEREST
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Đen
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


TOYOTA INNOVA

TOYOTA INNOVA
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Bạc - Ghi vàng
 • Giá thuê 1.200.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km
Bạn đang ở trang: Home XE ĐI NỘI THÀNH Xe 7 chỗ