HYUNDAI UNIVER

HYUNDAI UNIVER
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Xanh - Xám
 • Giá thuê 3.500.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 200.000VND/h
 • Phụ trội quá km 20.000VND/Km


HYUNDAI AERO SPACE

HYUNDAI AERO SPACE
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Hồng - Xanh
 • Giá thuê 3.0000.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 200.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km
Bạn đang ở trang: Home XE ĐI NỘI THÀNH Xe 45 chỗ