Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Bạc
 • Giá thuê 1.100.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


Honda Civic

Honda Civic
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Bạc
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


Toyota Camry

Toyota Camry
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng-Bạc-Đen
 • Giá thuê 2.200.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 150.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


Mer E200-C250-C200

xe Mercedes E200-C250-C200
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng-Đen-Đỏ
 • Giá thuê 2.800.000VND
 • Phụ trội quá giờ 200.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


Lexus mui trần

Lexus mui trần
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 3.000.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 250.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


BMW

BMW
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 3.500.000VND
 • Phụ trội quá giờ 300.000VND/h
 • Phụ trội quá km 20.000VND/Km


Toyota Altis

Toyota-Altis
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Xanh
 • Giá thuê 1.200.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km
Bạn đang ở trang: Home XE ĐI NỘI THÀNH Xe 4-5 chỗ