HYUNDAI AERO TOWN

HYUNDAI AERO TOWN
  • Đời xe 2009-2012
  • Màu xe Xanh
  • Giá thuê 2.500.000VND
  • Lộ trình 8 tiếng/100Km
  • Phụ trội quá giờ 150.000VND/h
  • Phụ trội quá km 15.000VND/Km
Bạn đang ở trang: Home XE ĐI NỘI THÀNH Xe 35 chỗ