HYUNDAI COUNTY

HYUNDAI COUNTY
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Cà Phê Sữa
 • Giá thuê 1.800.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 150.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


HYUNDAI LIMOUSINE

HYUNDAI LIMOUSINE
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Vàng Nâu
 • Giá thuê 2.000.0000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 150.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


SAMCO

SAMCO
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng xanh
 • Giá thuê 2.200.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 150.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km
Bạn đang ở trang: Home XE ĐI NỘI THÀNH Xe 29 chỗ