MERCEDES SPRINTER

MERCEDES SPRINTER
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Xám Bạc
 • Giá thuê 1.500.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


FORD TRANSIT

FORD TRANSIT
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Bạc
 • Giá thuê 1.500.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


TOYOTA HIACE

TOYOTA HIACE
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Xanh Ngọc
 • Giá thuê 1.500.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km
Bạn đang ở trang: Home XE ĐI NỘI THÀNH Xe 16 chỗ