Cho thuê xe cưới Hyundai Gentra

Cho thuê xe cưới Hyundai Gentra
 • Đời xe 2014-2015
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.000.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze
 • Đời xe 2015-2017
 • Màu xe Trắng - Bạc
 • Giá thuê 1.200.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Hyundai Avante

Cho thuê xe cưới Hyundai Avante
 • Đời xe 2015-2017
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.200.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Toyota Altis

Toyota-Altis
 • Đời xe 2015-2017
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.200.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Kia K3

Cho thuê xe cưới Kia K3
 • Đời xe 2015-2017
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000đ/h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Honda Civic

Honda Civic
 • Đời xe 2015-2017
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Honda City

Cho thuê xe cưới Honda City
 • Đời xe 2016
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Hyundai Elantra

Cho thuê xe cưới Hyundai Elantra
 • Đời xe 2016
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Toyota Camry

Toyota Camry
 • Đời xe 2015-2017
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 2.000.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Mercedes C200

xe Mercedes E200-C250-C200
 • Đời xe 2015-2017
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 2.500.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 200.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Mercedes C250

Cho thuê xe cưới Mercedes C250
 • Đời xe 2015-2017
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 2.700.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 250.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Lexus mui trần IS250

Lexus mui trần
 • Đời xe 2015-2017
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 3.700.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 300.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới BMW 320i

BMW
 • Đời xe 2016
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 2.700.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 350.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Audi A4

Audi
 • Đời xe 2016
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 4.200.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 400.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Audi A6

Cho thuê xe cưới Audi A6
 • Đời xe 2015-2017
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 4.500.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 400.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Mazda 6

Cho thuê xe cưới Mazda 6
 • Đời xe 2016
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 2.000.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 200.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới Mercedes E200

Cho thuê xe cưới Mercedes E200
 • Đời xe 2016
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 3.000.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 300.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Cho thuê xe cưới BMW 335i

Cho thuê xe cưới BMW 335i
 • Đời xe 2014-2015
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 3.900.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 350.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí
Bạn đang ở trang: Home XE CƯỚI Xe 4-5 chỗ