Dịch vụ Cho thuê xe cưới giá rẻ nhất TP.HCM ✓ Cam kết 100% chất lượng xe đời mới ✓ Tài xế kinh nghiệm ✓ Gọi: 0909.678.141 - 0916.878.141Gentra

Gentra
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.000.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze
 • Đời xe 2014-2015
 • Màu xe Trắng - Bạc
 • Giá thuê 1.200.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Hyundai Avante

Hyundai Avante
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Toyota-Altis

Toyota-Altis
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Kia K3

Kia K3
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.400.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000đ/h
 • *Kết hoa Miễn phí


Honda Civic

Honda Civic
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng - Xanh
 • Giá thuê 1.400.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Honda City

Honda City
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.400.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Hyundai Elantra

Hyundai Elantra
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.500.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Toyota Camry

Toyota Camry
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng - Bạc
 • Giá thuê 1.800.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Mercedes C200

xe Mercedes E200-C250-C200
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng - Đỏ
 • Giá thuê 2.500.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 200.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Mercedes C250

Mercedes C250
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 2.800.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 250.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Lexus mui trần

Lexus mui trần
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 3.500.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 300.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


BMW

BMW
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 4.000.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 350.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Audi A4

Audi
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 4.500.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 400.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Audi A6

Audi A6
 • Đời xe 2012-2014
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 5.000.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 400.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí
Bạn đang ở trang: Home XE CƯỚI