Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Bạc
 • Giá thuê 1.200.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Bạc
 • Giá thuê 1.100.000VND
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


Toyota-Altis

Toyota-Altis
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Toyota Altis

Toyota-Altis
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Xanh
 • Giá thuê 1.200.000VND
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


Honda Civic

Honda Civic
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Xanh
 • Giá thuê 1.400.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 200.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Honda Civic

Honda Civic
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Bạc
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


Toyota Camry

Toyota Camry
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Bạc
 • Giá thuê 1.600.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Toyota Camry

Toyota Camry
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng-Bạc-Đen
 • Giá thuê 2.200.000VND
 • Phụ trội quá giờ 150.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


Mer E200-C250-C200

xe Mercedes E200-C250-C200
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Đỏ
 • Giá thuê 2.500.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 200.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Mer E200-C250-C200

xe Mercedes E200-C250-C200
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng-Đen-Đỏ
 • Giá thuê 2.800.000VND
 • Phụ trội quá giờ 200.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


Lexus mui trần

Lexus mui trần
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 3.500.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 300.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Lexus mui trần

Lexus mui trần
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 3.000.000VND
 • Phụ trội quá giờ 250.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


BMW

BMW
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 4.000.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 350.000đ/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


BMW

BMW
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 3.500.000VND
 • Phụ trội quá giờ 300.000VND/h
 • Phụ trội quá km 20.000VND/Km


Audi

Audi
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 4.500.000VND
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 400.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


Audi

Audi
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng
 • Giá thuê 4.000.000VND
 • Phụ trội quá giờ 300.000VND/h
 • Phụ trội quá km 20.000VND/Km


TOYOTA INNOVA

TOYOTA INNOVA
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Bạc - Ghi Vàng
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 100.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


TOYOTA FORTUNER

TOYOTA FORTUNER
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Bạc
 • Giá thuê 1.400.000VND/h
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


MERCEDES SPRINTER

TOYOTA HIACE
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Bạc
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


CHEVROLET CAPTIVA

CHEVROLET CAPTIVA
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Bạc - Ghi vàng
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


HYUNDAI COUNTY

HYUNDAI COUNTY
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Bạc - Vàng Nâu
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


FORD EVEREST

FORD EVEREST
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng - Đen
 • Giá thuê 1.300.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


HYUNDAI AERO SPACE

HYUNDAI AERO SPACE
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Hồng - Xanh
 • Thời gian 4 tiếng
 • Lộ trình Nhà trai->nhà gái->nhà trai
 • Phụ trội ngoài giờ 150.000VND/1h
 • *Kết hoa Miễn phí


TOYOTA INNOVA

TOYOTA INNOVA
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Bạc - Ghi vàng
 • Giá thuê 1.200.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


MERCEDES SPRINTER

MERCEDES SPRINTER
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Xám Bạc
 • Giá thuê 1.500.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


FORD TRANSIT

FORD TRANSIT
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Bạc
 • Giá thuê 1.500.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


TOYOTA HIACE

TOYOTA HIACE
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Xanh Ngọc
 • Giá thuê 1.500.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 100.000VND/h
 • Phụ trội quá km 10.000VND/Km


HYUNDAI COUNTY

HYUNDAI COUNTY
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Cà Phê Sữa
 • Giá thuê 1.800.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 150.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


HYUNDAI LIMOUSINE

HYUNDAI LIMOUSINE
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Vàng Nâu
 • Giá thuê 2.000.0000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 150.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


SAMCO

SAMCO
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Trắng xanh
 • Giá thuê 2.200.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 150.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


HYUNDAI AERO TOWN

HYUNDAI AERO TOWN
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Xanh
 • Giá thuê 2.500.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 150.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km


HYUNDAI UNIVER

HYUNDAI UNIVER
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Xanh - Xám
 • Giá thuê 3.500.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 200.000VND/h
 • Phụ trội quá km 20.000VND/Km


HYUNDAI AERO SPACE

HYUNDAI AERO SPACE
 • Đời xe 2009-2012
 • Màu xe Hồng - Xanh
 • Giá thuê 3.0000.000VND
 • Lộ trình 8 tiếng/100Km
 • Phụ trội quá giờ 200.000VND/h
 • Phụ trội quá km 15.000VND/Km

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN


78-80 Hòa Hưng, P.13, Q.10, Tp.HCM
Tel 1: 0909-678-141
Tel 2: 0915-678-141

Kiều Trâm
Cho thuê xe giá rẻ

ĐẶT XE

Tên (*)
Bạn phải nhập tên người đặt xe
Điện thoại (*)
Điện thoại không hợp lệ
Loại xe (*)
Invalid Input
Điểm đến (*)
Bạn phải chọn điểm đến
Loại xe (*)
Bạn phải chọn loại xe
  
Ngày đi (*)
Bạn phải chọn ngày đi
Ngày về (*)
Bạn phải chọn ngày về
Điểm đến (*)
Bạn phải chọn điểm đi
Chiều đi (*)
Bạn phải chọn chiều đi
Thêm chi tiết
Invalid Input
Bạn đang ở trang: Home